Na oglas za prodaju imovine nikšićke Mljekare Nika, po ukupnoj početnoj cijeni od 2,99 miliona EUR, nije stigla nijedna ponuda.

Stečajni upravnik, Mladen Marković, kazao je agenciji Mina-business da za imovinu nije bilo zainteresovanih i da će, prema standardnoj proceduri, u januaru biti raspisan novi tender.

Predmet prodaje je bila nepokretna imovina, oprema i vozila Mljekare Nika, koja se prodaju javnim nadmetanjem putem prikupljanja pismenih ponuda.

Od nepokretne imovine prodaju se nekretnine razvrstane u nekoliko cjelina.

Po početnoj cijeni od 1,52 miliona EUR prodaju se nekretnine koje obuhvataju poslovne zgrade u privredi i energetici, dvorišta, pomoćna zgrada i neplodno zemljište, kao i oprema koju čine linije za proizvodnju mlijeka, pakovanje, pranje ambalaže, proizvodnju i pakovanje maslaca.

Opremu čine i linije za pasterizaciju mlijeka, jogurta, kisjelog mlijeka i pavlake, proizvodnju vazduha, linije rashladne instalacije i oprema koja se nalazi na farmi i kancelarijski namještaj.

Prodaju se i nekretnine upisane u katastarsku opštinu Kočani, ukupne površine 68,48 hiljada metara kvadratnih po početnoj cijeni od 1,02 miliona EUR.

Na prodaju je i poslovni prostor površine 69 metara kvadratnih u prizemlju, po cijeni od 25 hiljada EUR.

Prodaju se i nekretnine ukupne površine 474 metara kvadratnih, koje čine katastarske parcele površine 451 metar kvadratni i 23 metra kvadratna, po prirodi dvorišta, po početnoj cijeni od 37 hiljada EUR.

Prodaju se i nekretnine katastarske opštine Straševina površine 21,67 hiljada metara kvadratnih, odnosno katastarske parcele po prirodi njive, kao i zemljište ukupne površine 2,93 hiljade metara kvadratnih, po početnoj cijeni od 305 hiljada EUR.

Na prodaju je ponuđeno i 25 vozila po ukupnoj početnoj cijeni od 80,2 hiljade EUR.

Odbor povjerilaca Mljekare Nika početkom avgusta nije prihvatio plan reorganizacije, zbog čega je u tom preduzeću proglašen bankrot.

Stečaj u Niku je uveden u martu, a prema Zakonu o stečaju, ukoliko se za tri mjeseca ne usvoji plan reorganizacije proglašava se bankrot i prodaje imovina, nakon čega se namiruju povjerioci po isplatnim redovima.

Uvođenje stečaja tražio je vlasnik Mljekare Aleksandar Božović, a od marta je 70 radnika na Birou rada.

Mljekari su u aprilu u krugu fabrike počeli sa danonoćnim protestima.

Proizvodnja u Niki obustavljena je u novembru prošle godine, jer su mjesec ranije njeni kooperanti prekinuli sa isporukom mlijeka koje im Božović nije plaćao više od godinu.

Božović je Mljekaru Nika kupio iz ranijeg stečaja 2005. godine, a sredstva za kupovinu od 600 hiljada EUR je obezbijedio iz kredita.