Ministarstvo rada i socijalnog staranja saopštilo je da će neradni dani u Crnoj Gori, povodom predstojećeg Dana državnosti, biti 13. i 14. jul.

“Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posledice po građane ili državu”, navodi se u saopštenju.