Nemanja Vuković, predsjednik Skupštine opštine Nikšić, ugostio je Miloša Džiknića, specijalistu ekologije, koji će predstavljati Crnu Goru na Svjetskom samitu mladih za klimatske promjene „Youth4Climate“ u Italiji.
Vuković i Džiknić su konstatovali da je trenutna ekološka situacija u Nikšiću i Crnoj Gori izuzetno loša, i razmotrili mogućnosti za njeno unapređenje. Predsjednik Skupštine je naglasio da nova vlast jasno prepoznaje potencijale eko-turizma i važnost zaštite životne sredine.
Vuković je podsjetio da lokalna vlast od samog konstituisanja ulaže maksimalne napore u cilju rješavanja problema sa deponijom Mislov do, kao i drugih deponija, na čijem uklanjanju se aktivno radi. Istakao je da im nikako ne idu na ruku neadekvatni kontrolni mehanizmi i loša kaznena politika, te da u najskorije vrijeme valja napraviti izmjene i u tom pravcu. Naglasio je riješenost vlasti da upravljanje otpadom uskladi sa zakonom i najvišim evropskim standardima, da će izgradnja Reciklažnog centra biti veliki iskorak u cilju prevazilaženja pomenutih problema, te da je u toku i akcija čišćenja korita rijeka.
U kontekstu razvoja Nikšića kao centra ekološkog turizma, Vuković je naglasio da će nova vlast uložiti maksimalne napore da, između ostalog, adekvatno valorizuje potencijale Kapetanovog jezera, Krupca, Slanog, park-šume Trebjesa i Bedema.
Sagovornici su saglasni da će dobro odrađeni razvojni projekti, sa jasnom idejom, naići na veliku podršku relevantnih međunarodnih adresa koje se bave ekologijom.
Vuković je, uz prigodan poklon, Džikniću poželio srećan put u Italiju, i izrazio uvjerenje da će na najbolji način predstavljati Nikšić i Crnu Goru na Svjetskom samitu mladih za klimatske promjene.