mladi niksca

Ministarstvo nauke, u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore, organizovalo je juče, u zgradi Rektorata, radionicu o izazovima uspostavljanja prvog Naučno-tehnološkog parka u Crnoj Gori, prenosi Bankar.me.
NTP je jedan je od strateških prioriteta Vlade Crne Gore i najznačajnijih naučnoistraživačkih i inovativnih projekata, koji ima za cilj da objedini preduzetničke, inovativne, naučne i privredne kapacitete i ostvari vezu sa lokalnim i regionalnim biznis centrima, inkubatorima i klasterima.
U narednom periodu za ovaj projekat će se raditi na pripremi tehničke dokumentacije i adekvatnom pravnom uspostavljanju, formiranju menadžmenta, kao i definisanju programa podrške i obuka. U planu je izgradnja sjedišta u Podgorici sa tri impulsna centra u Nikšiću, Baru i Pljevljima. Radionica je bila idealna prilika da relevantni akteri iz akademske zajednice, privrednog i civilnog sektora razmijene mišljenja i identifikuju ključne izazove na putu ka uspostavljanju naučno-tehnološkog parka.
Radionicu je otvorila ministarka nauke Sanja Damjanović, koja je u uvodnom obraćanju istakla da je neophodno definisati biznis model po kojem će ova jedinica što prije postati samoodrživa i nezavisna od javnog budžeta, kao i generator privredne djelatnosti u našoj zemlji.
“Da bi ovaj projekat bio uspješan prvenstveno je potreban dobar menadžment koji će povezati sve aktere kao što su fakulteti i istraživački timovi, biznis asocijacije, klasteri, startap zajednice, kompanije, ali i strani investitori. Potrebna nam je dobra saradnja i prihvatanje Naučno-tehnološkog parka kao mjesta za razvoj ozbiljnih i uticajnih poslovnih, naučnih i inovativnih poduhvata. Trebaju nam produktivni ljudi, a znam da ih Crna Gora ima, ovdje i u dijaspori. Potrebne su nam i investicije, investitori za rizične, ali potencijalno veoma uspješne biznise, zasnovane na novim idejama i modernim tehnologijama. Na kraju, treba nam adekvatan pravni ambijent koji neće stvarati prepreke za sve navedeno već će olakšavati i usmjeravati biznise ka ovakvoj vrsti poslovanja”, kazala je Damjanović.
Naučno-tehnološki park daje šansu da se ostvari dugogodišnja namjera povezivanja nauke i biznisa i stvaranja jednog novog inovativnog ambijenta, koji će, naglasila je ministarka, da kreira nova radna mjesta prvenstveno za mlade ljude, ali i uticati na tehnološki oporavak naše zemlje.
Ministarka se posebno zahvalila specijalnom gostu i predavaču, Janku Burgaru, ekspertu za razvoj biznis modela u jednoj od najpoznatijih brzorastućih firmi u Sloveniji (CosyLab) i bivšem državnom sekretaru u Ministarstvu ekonomije i Ministarstvu javne uprave Slovenije, koji je na današnjoj radionici sa učesnicima podijelio iskustva Slovenije u formiranju naučno-tehnoloških parkova i davao smjernice u cilju njihove što uspješnije realizacije i finansijske stabilnosti.
Mnogi pokušaji uspostavljanja naučno-tehnoloških parkova u drugim zemljama su bili neuspješni, upravo zato što se nije strateški vodilo računa na vrijeme o modelu održivosti.
Burgar je ukazao na potencijalne rizike i u aktivnoj diskusiji sa učesnicima radionice ukazao na moguća rješenja izazova na putu ka uspostavljanju ove savremene naučne infrastrukture u Crnoj Gori. On je istakao da je kreiranje nacionalnog inovacionog ekosistema zadatak koji zahtijeva uključivanje više ministarstava zbog svoje složenosti, te da je neophodno uključiti sve aktere, ali da impuls mora doći i od predstavnika privatnog sektora.
Prorektorka Univerziteta Crne Gore Irena Orović, kazala je da je upravo zadatak Univerziteta da omogući efikasni transfer znanja i tehnologija, potpomogne kulturu inovativnosti na kojoj se temelje moderna društva, te da je uloga UCG-a izuzetno važna budući da je praksa u svijetu dase naučno-tehnološki parkovi vezuju upravo za naučno-istraživačke institucije, odnodno univerzitete.
Radosav Babić, generalni Generalni direktor Direktorata za transformaciju i investicije u Ministarstvu ekonomije, govorio je o razvoju malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori, aktivnim podrškama Vlade Crne Gore razvoju biznisa, davajući poseban osvrt na programe podrške start apovima.
Generalni direktor Direktorata za naučnoistraživačku djelatnost u Ministarstvu nauke, Darko Petrušić, predstavio je prisutnima aktivnosti i instrumente Ministarstva u cilju pružanja podrške inovativnoj djelatnosti, a koje treba da ojačaju partnerstvo između naučnoistraživačkih institucija i privrednog sektora i podignu nivo ulaganja privatnog sektora u istraživanje i inovacije.