U Zavodu za školstvo 7. i 8. septembra, realizovana je završna dvodnevna obuka za 2023. godinu, “Medijska pismenost kao ključna kompetencija u obrazovanju”.

Obuka je organizovana u cilju jačanja kompetencija nastavnika u izvođenju nastave izbornog predmeta Medijska pismenost u osnovnim školama od školske 2023/24. godine.
Voditelji programa su bili Svetlana Jovetić Koprivica i Miroslav Minić.
CIljna grupa obuke su bili nastavnici/nastavnice predmetne nastave u osnovnim školama.
Organizatorka programa je bila Ljiljana Ivanović.