U nikšićkom Osnovnom sudu nastavljeno je suđenje policajcima Dragoslavu Čuroviću i Vitomiru Krsmanoviću i građaninu Živku Živkoviću, koji, navodno, prilikom kontrole nije postupio po nalogu policajaca.
Na jučerašnjem suđenju na pitanja stranaka u postupku odgovarali su vještaci.
Advokat Srđan Lješković pitao je vještaka Dragoljuba Krgovića da li bi u slučaju da je imao mogućnost da izvrši uvid u obuću koju je Živković nosio spornom prilikom mogao da da mišljenje da li tragovi oštećenja na službenom vozilu policije potiču od udarca nogom na kojoj je bila ta obuća.
“Zbog činjenice da prilikom vršenja uviđaja postupajući kriminalistički tehničar sa predmetnog službenog vozila nije odgovarajućom daktiloskopskom folijom izuzeo tragove sa ravne površine lima tog vozila, ne postoji mogućnost da se trasološkim vještačenjem utvrdi da li se trag neke konkretne obuće nalaze na predmetnom vozilu”, odgovorio je vještak Krgović.
Kako je pojasnio, fotografije koje je koristio prilikom izrade nalaza i mišljenja dobio je u okviru spisa predmeta koji su mu dostavljeni od strane suda u štampanoj i elektronskoj formi.
Vještak medicinske struke Nemanja Radojević odgovorio je na pitanje advokata Save Kostića osvrćući se na mišljenje u djelu da su Dragoslav Čurović i Vitomir Krsmanović objema nogama stajali i gazili po leđima Živka Živkovića dok se nalazio u ležećem položaju.
“Tjelesna konstitucija i njihova uhranjenost, koja je evidentno dobra, nesumnjivo bi dovela do lomova kostiju kod oštćenog, bilo kičmenih pršljenova ili rebara. Dakle, u potpunosti isključujem mogućnost da je Živko Živković zadobio povrede tako što su Čurović i Krsmanović s obje noge istovremeno skakali i gazili po njegovim leđima, jer bi u takvoj okolnosti Živković sigurno zadobio teže tjelesne povrede unutrašnjih organa”, kazao je vještak Radojević.
Izvor: Dan