cedis

Kako je saopšteno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema, oko 40 odsto električne energije distribuirano je na području Podgorice, Danilovgrada i Cetinja, a korisnici sistema su u decembru potrošili za 10 odsto više u odnosu na potrošnju ostvarenu tokom istog perioda prethodne godine i gotovo 30 odsto više u odnosu na novembar.

Prema podacima CEDIS-a očitano je 392.878 brojila ili 93 odsto ukupnog broja, dok je procenat očitanosti na novim brojilima 99 odsto. Ekipe Sektora za održavanje u decembru realizovale 2.472 intervencije na terenu, a vrijednost radova na održavanju elektroenergetskih objekata iznosila oko 364 hiljade eura.

Na distributivnu mrežu je tokom decembra priključeno 244 novih korisnika.

U prethodnom mjesecu ugrađeno je 49 elektronskih brojila, a ukupan broj mjernih mjesta koja su opremljena ovim brojilima iznosi 338 hiljada.

Izvor: Pobjeda