Uslugu prenosivosti broja je u prvih šest mjeseci ove godine iskoristilo 3,06 hiljada pretplatnika, većinom u mobilnoj telefoniji, saopšteno je iz Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP). Iz EKIP-a su agenciji Mina-business kazali da su u fiksnoj mreži, u periodu od januara do kraja juna, prenijeta 392 broja, a u mobilnoj 2,67 hiljada.

„U fiksnoj telefoniji najviše je došlo u mrežu M:tela 256 brojeva, potom u Telemach 57, u Telenor 47, a u Crnogorski Telekom 32 broja“, rekli su iz EKIP-a.
Kako su naveli, najviše korisnika otišlo je iz fiksne mreže Crnogorskog Telekoma 332, iz M:tela 44 broja, iz Telemacha 15 brojeva, a iz Telenora jedan broj.
Kod prenosa brojeva između mobilnih mreža u prvih šest mjeseci najviše je prenešeno u M:tel 1,34 hiljade brojeva, zatim u Crnogorski Telekom 814, dok je u mrežu Telenora prenijeto 515 brojeva.
„Najviše korisnika je prešlo iz mobilne mreže Telenora 1,3 hiljade, potom iz Crnogorskog Telekoma 933, a najmanje iz mreže M:tela 439“, precizirali su iz EKIP-a.
Iz EKIP-a su podsjetili da je od 1. decembra 2011. godine, od kada se pruža usluga prenosivosti telefonskih brojeva, do 30. juna ove godine ukupno prenijeto 65,2 hiljade brojeva.
Od toga je 15,19 hiljada brojeva prenijeto u fiksnim, a 50,02 hiljade brojeva u mobilnim mrežama.
„Najviše brojeva je prenešeno u fiksnu mrežu M:tela 9,09 hiljada, u Telemach 3,9 hiljada, u Telenor 1,94 hiljade, a u mrežu Crnogorskog Telekoma 272 broja“, saopštili su iz EKIP-a.
Oni su dodali da je najviše otišlo iz fiksne mreže Crnogorskog Telekoma 14,67 hiljada brojeva, iz M:tela 263, iz Telemacha 242, a iz mreže Telenora 13 brojeva.
U mobilnim mrežama je najviše prenešeno u M:tel 23,09 hiljada brojeva, u Crnogorski Telekom 16,96 hiljada, dok je u mrežu Telenora ukupno prenešeno 9,97 hiljada brojeva.
„Najviše korisnika je otišlo iz Telenora 24,46 hiljada, potom iz Crnogorskog Telekoma 17,23 hiljade, a najmanje iz mobilne mreže M:tela 8,33 hiljada korisnika“, kazali su iz EKIP-a.
Prenosivost broja je usluga koja omogućava svakom pretplatniku da zadrži telefonski broj pri promjeni operatora.
Broj se može prenositi iz fiksne u fiksnu mrežu, odnosno iz mobilne u mobilnu mrežu.
Ukupno vrijeme za prenos broja je tri radna dana. Pretplatnik koji želi da prenese telefonski broj podnosi zahtjev za prenos broja kod operatora primaoca broja i to se smatra zahtjevom za raskid ugovora sa operatorom davaocem broja.
Pretplatnik može ponovo da prenese svoj broj nakon tri mjeseca od zadnjeg prenosa. Ukoliko zahtjev za prenos broja bude odbijen, pretplatnik može da podnese prigovor EKIP-u.
„EKIP nije imao takvih slučajeva vezano za prenosivost brojeva tokom prvih šest mjeseci ove godine“, zaključili su iz EKIP-a.