Podaci Uprave prihoda i carina pokazuju da je najveća neto mjesečna plata isplaćena u Crnoj Gori u prošloj godini iznosila 76,43 hiljade eura odnosno 114,07 hiljada eura sa doprinosima, a primio je jedan od vinogradara.

To je 145 prosječnih zarada, koje su se u prošloj godini krećale od 520 do 527 eura, odnosno 344 minimalca od 222 eura. Po toj računici, crnogorskim građanima sa prosječnim primanjima trebalo bi 12 godina da zarade ovaj iznos, a onima koji primaju minimalac 28 godina.
“Prema podacima kojima Uprava prihoda i carina raspolaže, najveća neto zarada isplaćena za obračunski period od januara do decembra prošle godine iznosila je 76,42 hiljada eura (bruto iznos sa obračunatim i prijavljenim porezima i doprinosima je 114,07 hiljada eura), a isplaćena je rezidentnom licu zaposlenom u djelatnosti gajenja grožđa”, rekli su Pobjedi u Upravi prihoda.
Pošto se radi o vinogradaru, za pretpostaviti je da je to novac od prodaje grožđa, ili vina i da je sve naplatio odjednom. A to bi se onda moglo podijeliti na 12 mjeseci, što iznosi 6,37 hiljada eura mjesečno neto, odnosno 12 hiljada sa doprinosima. I na ovaj način, to je jedna od najvećih plata u Crnoj Gori.
Zanimljivo je da je prošla godina, u kojoj je pandemija korona virusa negativno uticala na poslovanje u većini sektora, bila izuzetno povoljna za uzgajivače grožđa budući da su zaposleni u vinogradarstvu primili sedam od deset najvećih mjesečnih plata. Sve zarade isplaćene su domaćim građanima, a ne strancima.
Zaposleni u oblasti monetarnog poslovanja dobio je 70,26 hiljada eura neto, odnosno 104,86 hiljada eura bruto, što je druga po visini najveća isplaćena zarada u prošloj godini. Kako je očito riječ o bankaru, ne može se da se dijeli na 12 mjeseci, kao kod vinogradara, jer bankari uz ovakav bonus imaju i redovna mjesečna primanja.
Sedam hiljada manje primio je vinogradar, kojem je isplaćeno 63,01 hiljada eura neto, odnosno 94,04 hiljade eura sa doprinosima. Njegova bi mjesečna zarada bila 5,25 hiljada eura neto, odnosno 7,84 hiljade eura bruto. Njegov kolega je u jednom mjesecu naplatio godišnji rad sa 61,17 hiljada eura neto, odnosno 91,31 hiljada bruto, što je četvrta po redu najveća plata prošle godine. To je mjesečna plata od 5,1 hiljadu eura neto i 7,61 hiljada bruto.
“Navedeni iznosi isplaćeni predmetnim licima samo u jednom mjesecu, te se ne može zaključiti da se radi o redovnom mjesečnom primanju zaposlenih, već o otpremnini, bonusu ili nekom drugom obliku ličnog primanja, iako su isti unijeti u IOPPD obrasce pod šifrom 1-zarade, pa se kao takvi i vode u našem sistemu”, upozorili su u Upravi prihoda.
Najveća plata u Crnoj Gori u 2018. godini iznosila je 60,04 hiljade eura, dok je za 2019. objavljena najveća zarada samo u prvom kvartalu, koja je iznosila 54,4 hiljade eura.
Ministarstvo finansija je saopštilo da ove godine neće određivati maksimalnu zaradu na koju se plaćaju doprinosi, kao ranijih godina. Taj se limit svake godine kretao oko pet hiljada eura neto mjesečno, a ostatak se vraćao zaposlenom, odnosno firmi.