Prema podacima Univerziteta Crne Gore, u studijskoj 2016/17. godini na osnovne studije je upisano 3.456 studenata, od koliko je 393 upisano na Ekonomski, 332 na Elektrotehnički i 325 na Filološki fakultet.

Nakon jezika, najviše je upisano na Filozofskom (292) i Pravnom fakultetu (269), slijede Pomorski (262), Medicinski (246) i Prirodno-matematički sa 233 studenta, prenosi RTCG.

„Na nekim od tehničkih fakulteta bilježi se rast broja upisanih studenata u odnosu na prethodne godine (Mašinski i Metalurško-tehnološki). Interesantno je da su u studijskoj 2016/2017. u prvom roku upisana sva budžetska mjesta na ETF-u, pravu i političkim naukama. Napominjemo i da je upisna politika na Univerzitetu Crne Gore prilično liberalna, ako se ima u vidu da ne postoje prijemni ispiti u klasičnom smislu, već se kandidati upisuju na osnovu postignuća u toku srednjoškolskog obrazovanja“, navode iz Univerziteta Crne Gore.

Iz Centra za javne politike smatraju da bi, kako ističe izvršna direktorica Jelena Milićević, uvođenje prijemnih ispita na svim fakultetima napravilo jasnu selekciju onih koji žele da se obrazuju i usavršavaju u zavisnosti od svojih mogućnosti, a samim tim svaka fakultetska diploma bi dobila na značaju, kao i cjelokupan sistem obrazovanja.

„Saradnja između samih ustanova visokog obrazovanja, Ministarstva i Zavoda za zapošljavanje, kao i drugih relevantnih institucija mora biti unaprijeđena. Usklađivanje obrazovanja sa potrebama tržišta mora biti prioritetno. Najveći broj ponude i tražnje je kod grupe zanimanja iz oblasti društvenih nauka i to su ekonomisti, pravnici, nastavnici. U odnosu na broj postojećih radnih mjesta sektor visokog obrazovanja proizvede do 3,5 puta više kadra“, kaže Milićević.

Prema njenim riječima, ono što nadležne institucije u državi moraju uraditi su redovne analize tržišta rada, kao i analize nacionalnih strategija i pravaca razvoja i izmjene kriterijuma na studijskim programima.

„Ako uzmemo u obzir da su 30 odsto srednjoškolaca gimnazijalci, dok je preostalih 70 odsto iz srednjih stručnih škola, uopšteno možemo reći da su mogli da izgrade sliku o budućem nastavku školovanja na osnovu nastavnih programa. U posljednjih par godina njima se nude izborni predmeti koje biraju u skladu sa afinitetima i to može biti određeno rješenje. Smatram da bi motivacione radionice u organizaciji visokoobrazovnih institucija za svršene srednjoškolce mogle pomoći u prepoznavanju afiniteta i interesovanja, kao i donošenju odluke o profesionalnoj orjentaciji. Isto tako budućim studentima moraju još više biti dostupne informacije o deficitarnim strukama u Crnoj Gori, kao i koliko visokoškolaca, sa kojim diplomama fakulteta se nalazi na Zavodu za zapošljavanje bez posla. Ovo iz razloga što vjerujem da bi uvid u te podatake uticao na odabir fakulteta“, ocijenila je Milićević.

Neke studije ne gube na popularnosti, iako se zna da veliki broj studenata bira te smjerove. Dekan Ekonomskog fakulteta UCG u Podgorici docent dr Nikola Milović ističe da je, prije svega, mogućnost zaposlenja zbog ponude mjesta na tržištu rada to što ekonomske nauke čine magnetom za studente.

„Sem toga, ekonomska nauka se stalno razvija i nudi nove aktivnosti koji se manifestuju kroz različite oblike formiranja potpuno novih zanimanja.Dugogodišnja tradicija u organizaciji nastave, kvalitet nastavnog kadra, konstantna modernizacija nastavnih planova i praćenje aktuelnih trendova u razvoju ekonomske nauke čine dodatno Ekonomski fakultet atraktivnim za buduće visokoškolce. Takođe, kroz proces akreditacije, u susret upisu nove generacije studenata, reformisali smo sve studijske programe i usaglasili ih s praksom vodećih fakulteta u evropskom obrazovnom prostoru. Novi nastavni plan i program u krajnjem će rezultirati da diploma svršenih ekonomista bude dodatno usaglašena s potrebama tržišta rada“, ističe Milović.

Ne postoji bojazan od prevelikog broja kadrova za diplomirane ekonomiste, kako kaže on, jer se diplomirani studenti Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore relativno brzo izbore za svoje mjesto na tržištu rada.