Pravo na Program stručnog osposobljavanja nakon dva kruga ostvarilo je 3.273 visokoškolaca koji nemaju radnog iskustva i nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete.

“Izabrani korisnici Programa će 15. januara 2017. godine otpočeti stručno osposobljavanje kod izabranog poslodavca nakon čega će se osposobiti za samostalno obavljanje posla u svojoj oblasti i ostvariti pravo na polaganje stručnog ispita”, dodaju oni.

Za Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem, koji Vlada Crne Gore realizuje petu godinu zaredom, oglašeno je 9.165 mjesta od čega u privatnom sektoru 5.342, a u javnom sektoru 3.824 mjesta.
Rezultati drugog kruga Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem za 2016/2017. objavljeni su na Portalu e-uprave i sajtovima Ministarstva prosvjete, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Uprave za kadrove.