Stečajna uprava Fabrike elektroda Piva (FEP) iz Plužina raspisala je oglas za prodaju imovine tog preduzeća, po ukupnoj cijeni od 3,35 miliona eura, što je oko 12 odsto manje u odnosu na prošli. Prethodni treći tender, na kojem su se ponude mogle dostavljati do srijede, propao je jer nije bilo zainteresovanih.

Na prodaju su nepokretnosti u Plužinama koje čine šume, kamenjar, pašnjak, poslovne zgrade u privredi, zgrade u trgovini, industriji i rudarstvu i garaže, po ukupnoj cijeni od 1,1 milion eura.
Na prodaju su i nepokretnosti u Plužinama ukupne vrijednosti 34,3 hiljade eura koje čine tri suterena i dva stambena prostora. Prodaju se i pokretnosti koje čine osnovna sredstva, inventar, hemikalije i gotovi proizvodi u proizvodnom kompleksu kompanije, ukupne vrijednosti 2,21 milion eura.
Prodaja će se obaviti javnim prikupljanjem ponuda koje se Privrednom sudu dostave do 10. aprila do 14 sati, a ponude će biti otvorene 11. aprila u 11 sati.
Pravo učešća na javnom prikupljanju ponuda imaju sva preduzeća i pojedinci koji dostave odgovarajuću ponudu, kao i garanciju ponude od 1,5 odsto ponuđene vrijednosti.
Ponuđena cijena izražava se za cjelokupni predmet prodaje, odnosno ponuđač dostavlja bezuslovnu ponudu za kompletnu imovinu.
Predmetna imovina će se prodati ponuđaču koji ponudi najveću kupoprodajnu cijenu, koja ne može biti manja od date vrijednosti imovine od 3,35 miliona eura.
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača stečajni upravnik će donijeti sedam dana od javnog otvaranja ponuda.
Stečaj u FEP-u uveden je krajem februara prošle godine na zahtjev Poreske uprave (PU) zbog neizmirenih poreza i doprinosa u iznosu od skoro milion eura. Proizvodnja u FEP-u je prekinuta u maju 2014. godine kada je fabrika, zbog neplaćenih računa, ostala i bez struje. FEP sa gubitkom posluje od 2008. godine, a Investiciono razvojni fond (IRF) vlasnik je 42 odsto njegovih akcija.