Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore je počela realizacija ERASMUS + Jean Monnet Network projekta ANETREC, kroz koji će biti ostvarena saradnja sa osam naučnih institucija iz regiona.

Prema riječima doc. dr Danijele Vuković-Ćalasan, sa Fakulteta političkih nauka, riječ je o projektu Akademske mreže podrške EU politike na Zapadnom Balkanu sa akcentom na regionalnu kooperaciju zasnovanu na pomirenju (“Academic network supporting EU policies towards Western Balkans with emphasis on regional cooperation based on reconciliation – ANETREC).
“Projekat se realizuje sa Institutom za etničke i regionalne studije Univerziteta u Mariboru, kao koordinatorom. Osim Univerziteta Crne Gore, kao partneri u projektu učestvuju: Univerzitet u Zagrebu, Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Tirani, Univerzitet u Prištini, Univerzitet Sv. Kliment Ohridski iz Bitolja i Institut za društvene nauke iz Beograda“, navela je Vuković-Ćalasan.
Kroz zajedničku saradnju, u okviru ovog projekta, ostvariće se, kako pojašnjava ona, više ciljeva.
„Najprije, studenti Fakulteta političkih nauka na svim nivoima studija će moći da koriste šest virtuelnih nastavnih programa koje će predavači i profesori na našem Fakultetu inkorporirati u nastavu na svojim predmetima, u obliku onlajn gostujućih predavanja, u mjeri u kojoj budu smatrali da je to korisno. Ovi programi tiču se še
st veoma značajnih i aktuelnih tema za region Balkana: EU politika prema Zapadnom Balkanu; pomirenje; multikulturalizam; ljudska prava; religija i migracije“, kazala je Vuković-Ćalasan.
Virtuelni nastavni programi će, dodala je, biti dostupni i profesorima i studentima drugih fakulteta Univerziteta Crne Gore, u zavisnosti od oblasti naučnoistraživačke djelatnosti.
„U saradnji sa partnerskim univerzitetima biće organizovana ljetnj
a škola na kojoj će učestvovati studenti Fakulteta političkih nauka čiji se eseji biraju na konkursu. Predviđeno je održavanje i jedne međunarodne konferencije, teaching/training seminara za profesore kao i izrada web stranice sa otvorenim pristupom sadržajima, koji će nastati kao rezultat projekta (studentski eseji, policy papers, članci u međunarodnim časopisima itd.)“, navodi Vuković-Ćalasan.
Budući da su vanredne okolnosti vezane za epidemiju zarazne bolesti COVID-19 neznatno usporile planirane aktivnosti, projekat je još uvijek u početnoj fazi.
„Trenutno se radi na izradi silabusa za šest virtuelnih nastavnih programa, a u toku su i aktivnosti na pripremi ljetnje škole, čije je održavanje planirano na ljeto 2021. godine. Projekat će trajati do septembra 2022. godine“, saopštila je Vuković-Ćalasan.