Na današnji dan - Žan Renoar

Žan Renoar, francuski filmski režiser, rođena je na današnji dan, 15. septembra 1894.
godine, sin slikara Ogista Renoara, tvorac poetskog filmskog realizma.
U njegovim filmovima su se miješali san i realnost, radost i tuga svakidašnjeg života. Pred
Drugi svjetski rat je snimio nekoliko antiratnih filmova koji su snažno uticali na duhovno
stanje nacije. Napisao je knjige "Renoar, moj otac" i "Moj život i moji filmovi".
Filmovi: "Nana", "Kučka", "Madam Bovari", "Toni", "Zločin gospodina Lanža", "Izlet",
"Velika iluzija", "Marseljeza", "Čovjek-zvijer", "Pravilo igre", "Močvara", "Ova zemlja je
moja", "Žena na obali", "Rijeka", "Helena i muškarci", "Frenč kankan", "Testament doktora
Kordelijera", "Doručak na travi".