Žan Frederik Žolio, nuklearni fizičar i hemičar, umro je na današnji dan, 14. avgusta, 1958. godine, poznat kao Žan Frederik Žolio Kiri.

Sa suprugom Irenom – kćerkom nobelovaca Pjera i Marije Kiri – 1935. podijelio je Nobelovu nagradu za hemiju. Prvi su stvorili vještačke radioaktivne supstance: nuklide fosfora, azota, silicijuma. Eksperimentalno su dokazali da se svjetlost može preobratiti u čestice/stvaranje iz gama-kvanta pozitrona i elektrona/. Od 1946. je rukovodio Komesarijatom za atomsku energiju i pod njegovim rukovodstvom je 1948. konstruisan prvi francuski atomski reaktor.