Vudro Vulson

Vudro Vilson, američki državnik, rođen je na današnji dan, 28. decembra 1856. godine, predsjednik SAD od 1913. do 1921, prethodno univerzitetski profesor i rektor i guverner Nju DŽersija, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1919.

Dvaput je vojno intervenisao u Meksiku, okupirao je Haiti i Dominikansku republiku. Pristupio je Antanti i 1917. uveo SAD u Prvi svjetski rat protiv Centralnih sila. Kao protivnik Oktobarske revolucije zalagao se za vojnu intervenciju protiv sovjetske Rusije. Poslije okončanja rata odigrao je značajnu ulogu na Versajskoj mirovnoj konferenciji, čije su odluke umnogome bile rezultat njegovog mirovnog plana od “14 tačaka”. Učestvovao je u stvaranju Društva naroda, ali je Senat odbio da ratifikuje Versajski mirovni ugovor, poslije čega su SAD ostale van prve svjetske organizacije, prethodnice UN.