Nikolo Makijaveli, italijanski politički filozof tokom renesanse, rođen je trećeg maja. Njegovo najpoznatije djelo, Vladalac je knjiga namijenjena da bude priručnik za vladare. Izdata nakon njegove smrti, knjiga je zagovarala teoriju da “cilj opravdava sredstvo”, što se smatra ranim primjerom realpolitike. Izraz makijavelistički danas opisuje usko, samo-interesno ponašanje, i vodi mnogim nepravilnim shvatanjima Makijavelijeve filozofije.

On je smatrao da svako, pa tako i vladar ima jednu količinu moći, a cilj jeste da se ta moć što je moguće više uveća. Pri tome vladar mora biti izvan običajnih moralnih kočnica, što znači da hrišćanski moral i politika nemaju i ne mogu imati nikakvih dodirnih tačaka.

Sve što uvećava moć i vlast jeste ispravno primjenjivati. Iako se neki Makijavelijevi savjeti mogu smatrati beskrupuloznim, ali on sam upozorava da realno ne treba miješati sa idealnim.

Nikolo Makijaveli bio je sekretar firentinske republike nastale poslije progona Medičija iz Firence (1498). Ali, kada su se protjerani Mediči vratili u Firencu 1512.On je bio otpušten iz javne službe i morao se povući iz političkog života. Dalje se posvetio književnosti i nauci.