Sigmund Frojd, austrijski ljekar jevrejskog porijekla, rođen je na današnji dan, 06. maja 1856. godine. Osnivač je psihoanalize, ljekar za nervne bolesti i profesor nervne patologije na Univerzitetu u Beču. Pred nacistima je 1938. emigrirao u London, gdje je 1939. umro.

Sigmund Frojd rođen je u Frajbergu, u Moravskoj. Obrazovanje je stekao u Beču, gdje je studirao medicinu. U Parizu je studirao kod Šarkoa, 1885-1886. Do psihoanalize ga je dovelo istraživanje posljedica hipnoze na histeriju, koje je objavio zajedno sa Brojerom 1895.

Osnovao je Godišnjak za psihoanalitička i psihopatološka istraživanja, 1908. godine, kao i Međunarodnu psihoanalitičku asocijaciju, 1910. Njegov rad je nastavila i umnogome mu za života pomogla, njegova kćerka, Ana Frojd.

Posebno je isticao značaj nesvjesne psihe i seksualnog nagona na psihički život ljudi. Njegove psihoanalitičke studije su znatno uticale i na literaturu i na filozofiju. Objavio je veliki broj djela i psihoanalitičkih studija od opšte medicinske, posebno psihoterapijske vrijednosti. Bio je kompleksna ličnost u svakom pogledu, a nacionalno se nije nikad do kraja osjećao Jevrejinom , niti pripadnikom austrijske ili njemačke kulture.