Na današnji dan prvog januara 45. p.n.e. Stupio je na snagu novi, Julijanski kalendar, kojim je Gaj Julije Cezar, prema savjetima grčkog astronoma iz Aleksandrije Sosigena, reformisao računanje vremena tako što je za početak godine odredio 1. januar umjesto 1. marta.

Papa Grgur XIII je reformisao taj kalendar 1582, što je najveći broj zemalja prihvatio, dok su Julijanski zadržale srpska, ruska i još neke pravoslavne crkve.