Petar Lubarda, član Srpske akademije nauka i umjetnosti, rođen je na današnji dan, 27. jula 1905. godine, jedan od naših najznačajnijih slikara 20. vijeka.

Slikarstvo je studirao u Beogradu i Parizu. Prije Drugog svjetskog rata je stvarao postimpresionističkim i ekspresionističkim postupkom slike guste materije i zasićene atmosfere. Poslije rata je postepeno promijenio orijentaciju i stvaralački impuls i snažan slikarski temperament su ga uputili na dinamične kompozicije jarkih boja u funkciji dramskih sadržaja i nacionalnog epskog karaktera. Slikao je i predjele, mrtvu prirodu, portrete, a u posljednjem stvaralačkom periodu se oprobao u apstraktnom slikarstvu, zadržavajući osobeni stil i prepoznatljiv snažan kolorit.