Nikola Makijaveli, italijanski pisac, političar, diplomata i istoričar, umro je na današnji dan, 21. juna 1527. godine. Jedan je od utjemeljivača političke nauke. Poslije stvaranja Firentinske republike, 14 godina je bio sekretar vladajućeg Savjeta desetorice.

Nikola Makijaveli oslobodio je politička razmatranja teoloških, moralnih i metafizičkih koncepata i začetnik je ideje nacionalne države. U glavnom djelu – “Vladalac”, u kome je iznio i svoja diplomatska iskustva, razradio je teoriju prema kojoj vladar treba da upravlja državom u interesu njenog jačanja, bez obzira da li će cilj postići zakonom ili silom, a ako činjenice optužuju vladara izvinjava ga dobar rezultat.

Smatrao je da su mjerila individualnog morala nepodobna za procjenu postupaka u ime države. Zalažući se za bolji položaj i jedinstvo Italije, isticao je da za otadžbinu ne treba štedjeti niti birati sredstva i da vladar mora da bude spreman da koristi i zakon, svojstven ljudima, ali i silu, svojstvenu zvijerima ukoliko je zakon nedovoljan za ostvarenje cilja, iz čega je kasnije izveden pojam “makijavelizam”.

Rimokatolička crkva je 1559. godine stavila njegova djela na “Indeks zabranjenih knjiga”. Ostala djela: “Razmatranja o prvih deset knjiga Tita Livija”, “Istorija Firence”, “O ratnoj vještini”, komedija “Mandragola”.