Napoleon I Bonaparta, francuski car i vojskovođa, umro je na današnji dan, 05. maja 1821. godine na ostrvu Sveta Jelena. Jedan je od najvećih vojskovodja u istoriji, čiji su

osvajački pohodi izmijenili Evropu.

Napoleon I Bonaparta je rođen na Korzici, koje je Đenova zbog dugova samo godinu dana

prije njegovog rođenja Italija ustupila Francuskoj. Poticao je iz skromne plemićke porodice

kao drugo od osmoro djece. Bio je veoma nestašan, tvrdoglav i odlučan, pa ga je majka sa pet

godina poslala u školu za djevojčice kako bi on postao poslušniji, što se ipak nije desilo.

Kasnije je upisan u vojnu školu u kojoj se isticao iz matematike i istorije. Jezici mu nijesu bili

jača strana, a francuski nikad nije naučio da piše pravilno i govorio je jakim korzijanskim

akcentom. Imao je samo 14 godina kada je preuzeo dužnost artiljerijskog potporučnika, od

kada mu je karijera bila u stalnom usponu.

Ženio se dva puta i imao je brojne ljubavnice. Prvu ženu, Žozefinu Boarne, od njega stariju 6

godina sa kojom nije imao djece, upoznao je na svečanom balu i bio je očaran njenom

ljepotom. U braku sa drugom ženom, Marijom Lujzom, austrijskom princezom, stupio je

1810. godine i ona mu je podarila nasljednika Napoleona II. Nakon poraza u bici kod Vaterloa

1815, živio je u zatočeništvu na Svetoj Jeleni. Da bi prekratio vrijeme, pisao je memoare i

igrao bilijar.

Umro je 1821. godine. U testamentu je tražio da bude sahranjen na obali Sene, što nije

učinjeno. Dvadeset godina kasnije tijelo mu je premješteno u Pariz. Ženu i sina nije vidio od

progonstva. Marija Lujza se preudala, a Napoleon II je desetak godina nakon očeve smrti

umro od tuberkuloze.