Milton Fridman, američki ekonomista, rođen je na današnji dan, 31. jula 1912. godine, dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju 1976., začetnik “čikaške škole” u ekonomiji (“pogon o novcu”).

Stvorio je novu kvantitativnu teoriju novca i smatrao da je čvrsta monetarna politika osnova stabilne ekonomske politike. Djela: “Studija o kvantitativnoj teoriji novca”, “Program za monetarnu stabilnost”, “Monetarna istorija SAD 1867-1960”, “Inflacija: uzroci i posljedice”, “Dolari i deficiti”, “Optimalna količina novca”, “Kontrarevolucija u monetarnoj politici”.