Marija Terezija

Marija Terezija, austrijska carica, češka i mađarska kraljica, umrla je na današnji dan, 29. novembra 1780. godine, koja je tokom vladavine od 1740. do smrti provodila reforme u duhu prosvijećenog apsolutizma, ali i germanizaciju i nasilno pokatoličavanje.

Srbima u Pomoriškoj krajini je ukinula privilegije, čime je podstakla njihove seobe u Rusiju od 1751. do 1753. Da bi osigurala osporavani prijesto, vodila je rat za austrijsko nasljeđe od 1740. do 1748. u kojem joj je 1745. pruski kralj Fridrih Drugi Veliki preoteo Šleziju.