Karl fon Line, švedski prirodnjak i naučnik,

Karl fon Line, švedski prirodnjak i naučnik, rođen je na današnji dan, 23. maja 1707. godine. Osnivač je i prvi predsjednik Švedske akademije nauka i Prirodnjačkog muzeja. Uveo je binarnu nomenklaturu biljaka.

Karl fon Line rođen je u unutrašnjosti Smolanda, u južnoj Švedskoj. Većinu svog visokog obrazovanja stekao je na Univerzitetu u Upsali. Počeo je da drži predavanja iz botanike oko 1730. godine. Živio je u inostranstvu između 1735. i 1738. godine, a potom se vratio u Švedsku, gdje je postao profesor medicine i botanike.

Karl fon Line bio je švedski prirodnjak i naučnik. Poznat je  kao “otac taksonomije“, a takođe se smatra i jednim od očeva moderne ekologije. Osnivač je sistematike, biološke discipline. Uveo je binarnu nomenklaturu biljaka, po kojoj se naziv svake vrste sastoji iz dve riječi, naziva roda i opisa vrste, a sva naučna imena živih bića koja je on definisao imaju uz naziv roda i vrste skraćenicu L. koja označava da im je ime dao sam Line.

Ovaj švedski prirodnjak je dao i naučno ime ljudskoj vrsti – Homo sapiens i klasifikovao je u red Primates. Lineov hijerarhijski sistem, odnosno rangiranje od višim ka nižim taksonima i obrnuto, ostao je nepromijenjen do danas.