Jovan Dučić, srpski pisac i diplomata, umro je na današnji dan, 07. aprila 1943. godine, član Srpske kraljevske akademije, čija je lirika – izuzetne versifikacije, jezika i plastičnosti slika – udarila pečat srpskoj poeziji u prvoj polovini 20. vijeka.

Diplomirao je prava u Parizu i od 1912. do 1941. bio ambasador kraljevina Srbije i Jugoslavije u velikim evropskim gradovima. Dugo poslije oslobođenja zemlje komunističke vlasti su nastojale da ga ignorišu kao stvaraoca zbog njegovog političkog opredjeljenja, lijepeći mu posmrtno, s vremena na vrijeme, etiketu “velikosrpskog nacionaliste”. Tokom Drugog svjetskog rata među prvima je ukazivao na zločinačku prirodu ustaške Nezavisne Države Hrvatske i stravični genocid nad Srbima. Njegove kosti su tek nedavno prenesene u rodno Trebinje, a umro je u Geri u SAD, u emigraciji.