Josip Broz Tito, jugoslovenski autokrata hrvatskog porijekla, rođen je na današnji dan, 25. maja 1892. godine. Doživotni predsjednik SFRJ i Saveza komunista Jugoslavije, koji je neograničenom ličnom vlašću upravljao Jugoslavijom 35 godina.

Josip Broz Tito rođen je u Kumrovecu, mada se tačan datum njegovog rođenja, zapravo, ne zna. Bio je jugoslovenski komunistički revolucionar i državnik, koji je obavljao razne državne funkcije od 1943. do svoje smrti 1980. godine. Tokom Drugog svjetskog rata bio je vođa jugoslovenskih partizana, koji se često smatraju najefikasnijim pokretom otpora u okupiranoj Evropi. Za vrijeme svoje političke karijere je bio izuzetno popularna ličnost kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Kao oličenje jedinstva, njegova unutrašnja politika se ogledala zalaganjem za miroljubivu koegzistenciju svih naroda u jugoslovenskoj federaciji. Stekao je veliku međunarodnu slavu kao glavni vođa Pokreta nesvrstanih, pored Džavaharlala Nehrua, Gamala Abdela Nasera i Ahmeda Sukarna.