Isidor Bajić, srpski kompozitor i muzički pisac, rođen je na današnji dan, 10. avgusta 1878. godine, nastavnik muzike u Srpskoj gimnaziji, horovođa i organizator muzičkog života u Novom Sadu.

Autor vokalnih i klavirskih djela i scenske muzike. Posebnu pažnju je posvetio obradi srpske narodne muzike, a bavio se i teorijom muzike. Djela: opera “Knez Ivo od Semberije”, zbirka solo pjesama “Pjesme ljubavi”, horske pjesme “Sokoli”, “Ej, ko ti kupi”, “Zračak viri”, “Iz srpske gradine”.