Irena Kiri

Irena Kiri, francuski nuklearni fizičar i hemičar, rođena je na današnji dan, 12.
septembra 1897. godine, ćerka nobelovaca Pjera i Marije Kiri, koja je sa suprugom
Žanom Frederikom Žoliom 1935. podijelila Nobelovu nagradu za hemiju.
Prvi su stvorili vještačke radioaktivne supstance: nuklide fosfora, azota, silicijuma.
Eksperimentalno su dokazali da se svjetlost može preobratiti u čestice (stvaranje iz gama-
kvanta pozitrona i elektrona). Sa srpskim fizičarem Pavlom Savićem 1937. i 1938. je otkrila
izotope poznatih elemenata bombardovanjem urana neutronima. Pri tome su otkriveni i
elementi srednje atomske mase, lantan i drugi, a ne samo tzv. transuranski elementi kako se
do tada smatralo.