Imre Nađ, mađarski državnik, obješen je na današnji dan, 16. juna 1958. godine. Premijer od 1953. do oktobra 1956., kad je u Mađarskoj izbila antikomunistička pobuna.

Kada su Sovjeti izvršili invaziju na Mađarsku i slomili revoluciju, Imre Nađ je sa nekoliko drugih dobio azil u ambasadi Jugoslavije u Budimpešti. Uprkos pismenim garancijama o bezbjednom prolazu, koje je izdao Janoš Kadar, autobus u kome su se nalazili azilanti je 22. novembra skrenut sa putanje i Nađa su uhapsile sovjetske snage. Nađ je odveden u Rumuniju, a kasnije je vraćen u Mađarsku, gdje je tajno optužen za organizovanje svrgavanja mađarske narodne demokratske države i za izdaju. Suđeno mu je tajno, proglašen je krivim, osuđen na smrt i presuda je izvršena juna 1958. Suđenje i egzekucija su obznanjeni tek kada je kazna izvršena.

Sahranjen je u udaljenom kutku opštinskog groblja izvan Budimpešte.