Giljermo Markoni, italijanski elektroinženjer i pronalazač, umro je na današnji dan, 20. jula 1937. godine,  jedan od pionira bežične telegrafije, koji je 1909. podijelio Nobelovu nagradu za fiziku s njemačkim naučnikom Karlom Ferdinandom Braunom.

Uspio je 1901. da prvi preda bežični signal preko Atlantskog okeana i uspješno je usavršavao i primjenjivao sopstvene i tuđe pronalaske. Podizao je radio-stanice i eksperimentisao u bežičnoj telegrafiji, ali poslije eksperimenata srpskog naučnika Nikole Tesle i ruskog fizičara Aleksandra Stepanoviča Popova. Jedno vrijeme je smatran pronalazačem radija, ali mu je presudom Vrhovnog suda SAD oduzet patent, jer je Tesla već patentirao pronalazak u Federalnom birou SAD za patente.