Fridrih Engels, njemački filozof, rođen je na današnji dan, 28. novembra 1820. godine, jedan od osnivača naučnog socijalizma i najbliži saradnik Karla Marksa.

Potiče iz porodice koja je posjedovala fabrike u Njemačkoj i Engleskoj. Osnovne postavke materijalističkog poimanja svijeta izložio je u “Anti-Diringu”. U saradnji sa Marksom napisao je “Njemačku ideologiju” i “Manifest komunističke partije” i organizovao Prvu internacionalu – međunarodno udruženje radnika, osnovano 1864. Poslije Marksove smrti 1883. nastavio je rad u Drugoj internacionali, osnovanoj 1889. i napisao “Porijeklo porodice, privatne svojine i države” i “Ludvig Fojerbah i kraj njemačke klasične filozofije”. Posljednje godine života posvetio je redigovanju drugog i trećeg toma Marksovog “Kapitala”.
Ostala djela: “Skica za kritiku nacionalne ekonomije”, “Položaj radničke klase u Engleskoj”, “Sveta porodica ili kritika kritičke kritike protiv Bruna Bauera i kompanije”.