Na današnji dan, 19. februara 1997. godine, umro je Deng Sjaoping, kineski državnik, glavni arhitekta privrednih reformi i silovitog ekonomskog uspona Kine krajem 20. vijeka.

Najmnogoljudnijom zemljom svijeta rukovodio je od 1978. godine, a s posljednje zvanične
rukovodeće funkcije se povukao 1990. godine, ali je njegov presudan uticaj ostao nesporan do smrti.
U ranoj mladosti je 1920. otišao u Francusku i radio je u fabrikama u blizini Pariza, gdje je
1922. postao član Omladinske komunističke lige, a po povratku u otadžbinu 1924.
Komunističke partije Kine. Poslije studija u Moskvi 1927. je izabran za sekretara Centralnog
komiteta Komunističke partije i potom je bio jedan od rukovodilaca Kineske revolucije i
istaknuti komandant jedinica kineske Crvene armije. Član Politbiroa Centralnog komiteta
vladajuće Komunističke partije je postao 1955. godine, a 1956. godine generalni sekretar Partije, ali je zbačen
1966. u ultraljevičarskoj Kulturnoj revoluciji i poslat u radni logor na ,,prevaspitavanje”.
Prethodno je 1961. izgovorio čuvenu rečenicu: ,,Nije važno da li je mačka crna ili bijela, sve
dok lovi miševe” , a 1962. godine je kritikovao narodne komune, koje je podržavao kineski lider Mao
Ce Tung, govoreći o ogromnoj ekonomskoj šteti politike poznate kao ,,Veliki skok”.

Rehabilitovan je 1973. i postavljen na funkciju potpredsjednika vlade, ali ga je s vlasti 1976.
oborila ,,četvoročlana banda” predvođena Maovom suprugom Đang Čin. U vrh kineske
politike se vratio 1977. poslije Maove smrti i hapšenja ,,četvoročlane bande” a 1978. je
započeo gigantske političke i ekonomske reforme kojima je dramatično preobrazio Kinu,
učinivši je jednom od ekonomski najuspješnijih zemalja svijeta.