Nezavisnost, Trg, organizacija, proslava

Crna Gora postala je 47. punopravna članica Savjeta Evrope, na današnji dan, 11. maja

2007. godine. Cilj Savjeta Evrope je promovisanje zaštite ljudskih prava, demokratije i  vladavine prava, razvijenjem zajedničkih demokratskih načela zasnovanih na

Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i drugim relevantnim međunarodnim

instrumentima.

Crna Gora postaje punopravna država članica Savjeta Evrope 2007. godine, najveće

međunarodne organizacije u Evropi. Među brojnim tijelima Savjeta Evrope koja imaju za cilj

zaštitu ljudskih prava, promovisanje demokratije i vladavine prava, unaprjeđivanje svijesti o

kulturnom identitetu i raznolikosti Evrope i podsticanje njihovog razvoja, pronalaženje

zajedničkih rešenja za izazove s kojima se suočava evropsko društvo i konsolidovanje

demokratske stabilnosti u Evropi podrškom političkim, zakonodavnim i ustavnim reformama

u zemljama članicama – značajno mjesto sa aspekta pravosuđa pripada Komitetu za

efikasnost pravosuđa (CEPEJ).