Bendžamin Frenklin, američki političar i fizičar, rođen je na današnji dan, 17. januara 1706. godine, borac za američku nezavisnost, jedan od tvoraca “Deklaracije nezavisnosti”, koji je pronalaskom gromobrana postao svjetski poznat.

Bio je i štampar, knjižar, novinar, guverner Pensilvanije, poslanik u Londonu i Parizu, član Kraljevskog društva u Londonu. Osnovao je prvu javnu čitaonicu u Americi, filozofsko društvo Pensilvanije i Akademiju koja je prerasla u Pensilvanijski univerzitet. Učestvovao je u pisanju ustava SAD. Dokazao je postojanje pozitivnog i negativnog elektriciteta, pronašao gromobran i otkrio tok i karakteristike Golfske struje.