Aung San, burmanski premijer, ubijen je na današnji dan, 19. jula 1947. godine, tvorac moderne Burme. Atentat su organizovali desničari i izveden je tokom sjednice vlade, pa je tom prilikom je ubijeno i šest ministara.

Prije Drugog svjetskog rata Aung San je bio najistaknutiji vođa nacionalnog pokreta za oslobođenje zemlje od britanske kolonijalne uprave, a 1942. je u Tajlandu osnovao Burmansku armiju nezavisnosti. S Japancima je učestvovao u protjerivanju Britanaca, nadajući se nezavisnosti zemlje, ali je ubrzo – uvidjevši da će Japan izigrati pokret za nezavisnost – pokušao da organizuje antijapanski pokret otpora. Osnovao je 1944. Antifašističku ligu narodnog oslobođenja, koja je 1945. pomogla saveznicima u oslobođenju Burme. Potom je predvodio širok pokret za dekolonizaciju i u aprilu 1947. je sklopio sporazum s britanskom vladom, na osnovu kojeg je Burma šest mjeseci poslije njegove smrti postala nezavisna.