Mladi NiksicaNa današnji dan

Na današnji dan, 29. januara, rođen je Anton Pavlovič Čehov, pripovjedač i najznačajniji ruski dramski pisac.

 

Prve priče je objavio da bi mogao da se izdržava u toku studija medicine. U književnosti se pojavio kratkim humoreskama, sažetog izraza i karakterizacije, zatim je prešao na novele i pripovetke, gdje se njegov tužni humor postepeno pretvorio u rezignaciju i očaj. Istu tematiku obrađivao je i u dramama, u kojima nema ni tradicionalnog zapleta ni raspleta, kao ni pravih junaka ili jakih strasti, nego je u njima naglašena lirskim elementima sugestija atmosfere u kojoj se odvija život njegovih junaka. Smatra se, uz Mopasana, najvećim novelistom evropskog realizma, dok je svojim dramama izvršio, a i danas vrši, jak uticaj na evropsko pozorište.

 

Čehov je u početku pisao priče samo radi finansijske dobiti, ali kako su njegove umjetničke ambicije rasle, on je uveo formalne inovacije koje su uticale na evoluciju moderne kratke priče.

 

Njegova shvatanja umjetnosti, naročito dramske i scenske, vrlo su razložno saopštena u njegovoj prepisci.