17. februara 1856. godine umro je njemački pisac Hajnrih Hajne, jedan od najvećih pjesnika 19. veka. Njegova poezija je suptilnog lirizma, iskrenih emocija i osjećajnosti, vrhunsko dostignuće romantizma.

Poslije studija prava u Getingenu i putovanja po Evropi, napustio je Njemačku i otišao u Pariz. Tu se sprijateljio sa Karlom Marksom i napisao čuvenu pjesmu “Tkači” i poemu “Njemačka, zimska bajka”, u kojoj je dosegao vrhunac satirične lirike.

Prethodno je “Knjigom pjesama” 1827. godine unio u njemačku liriku potpuno nov ton, što je učinio i u njemačkoj prozi djelom “Slike sa putovanja”. U Parizu je djelovao kao neka vrsta kulturnog posrednika između Njemaca i Francuza-proznom zbirkom “Salon” obavještavao je Njemce o duhovnim prilikama u Francuskoj, a za francuske čitaoce napisao je djela “O istoriji novije lijepe književnosti u Njemačkoj” i

“Prilog istoriji religije i filozofije u Njemačkoj”.
Njegova poezija je vrhunsko dostignuće njemačkog romantizma. Njegova ostala djela su: zbirke “Nove pjesme”, “Romanesero”, spjev “Ata Trol”.