11. februara 1967. godine umro je crnogorski slikar Milo Milunović. Bio je jedan od osnivača i prvih nastavnika Akademije likovnih umjetnosti u Beogradu 1937. godine. 

Glavno obilježje slikarstva Mila Milunovića je precizna kompozicija i prefinjen kolorit. Iako je tokom ukupnog opusa ostao privržen figurativnom slikarstvu, katkad se približavao asocijativnoj apstrakciji, ali nikada nije potpuno zakoračio u bezpredmetnu plastičku predstavu.

Posle Drugog svetskog rata organizovao je Umetničku školu na Cetinju. Bio je član srpske akademije nauka i umjetnosti.