Na današnji dan, 20. decembra 1795. godine, rođen njemački istoričar Leopold fon Ranke, osnivač moderne građanske istoriografije.

Pored romansko-germanske, bavio se i istorijom jugoistočne Evrope, posebno istorijom Srba i Turaka, savjetnik i saradnik mu bio Vuk Karadžić. Njegovo djelo “Srpska revolucija” smatra se jednom od najboljih knjiga o Prvom i Drugom srpskom ustanku.