Prvog februara 1650. godine u Stokholmu umro je francuski filozof, matematičar i fizičar Rene Dekart koji se smatra začetnikom moderne filozofije racionalizma.

Razvio je dualistički sistem u kojem je korjenito razlikovao misao, čija je suština razmišljanje, i materiju, čija je suština širenje u tri dimenzije. Njegova metafizika je racionalistička, ali su njegova fizika i fiziologija empirijske i mehanističke.

Kao matematičar zasnovao je analitičku geometriju i reformisao algebarsko obilježavanje.
Odbacivši svaku dogmu ili doktrinarnost učenja, Dekart je četiri osnovna pravila mišljenja iznio u čuvenom djelu “Rasprava o metodi”.

Nista manje značajna Dekartova djela su „Meditacije“ i „Principi Filozofije“. Djelo „Meditacije“ je objavljeno 1641. godine i sastoji se iz šest meditacija: o stvarima u koje možda sumnjamo, o prirodi i čovjekovom intelektu, o istini i greškama, o prirodi materije, o postojanju materije i stvarnoj razlici između tijela i duše čovjeka. Najobimnije i najobuhvatnije Dekartovo djelo „Principi Filozofije“, koje je objavljeno 1644. godine u Amsterdamu, sastoji se iz četiri dijela u kojima Dekart pokušava da čitavom univerzumu pripiše matamatičku osnovu.

Definiše filozofiju kao drvo čiji je korijen metafizika, a stablo fizika iz koje se dalje granaju pojedinačne nauke.