Na današnji dan 1691. godine – Ahmed II je na turskom prestolu naslijedio sultana Sulejmana III u veoma teškim prilikama za carstvo.

Vodio je neuspješne ratove protiv Austrije, Venecije i Rusije i bio prisiljen da prihvati nepovoljne uslove Karlovačkog mira 1699. godine.