mladink

Na današnji dan 1750. godine – Umro je njemački kompozitor Johan Sebastijan Bah.
Savremenici su ga više cijenili kao orguljaša, a interes za njegovu muziku i svijest o njegovom značaju u istoriji muzike pojavili su se tek početkom 19. vijeka u doba muzičkog romantizma, naročito nakon Mendelsonovog izvođenja Bahovog remek-dela “Muke po Mateji” (1829).