mladink

Na današnji dan 1946. godine – U Parizu je počela mirovna konferencija zemalja pobjednica u Drugom svjetskom ratu. Mirovni ugovori, usaglašeni tokom zasijedanja konferencije od 29.jula do 16. oktobra, potpisani su 10. februara 1947. godine.