Na današnji dan, 20. marta 43. godine p.n.e, rođen je rimski pisac Publije Ovidije, jedan od najvećih pjesnika svjetske literature. “Čega god se taknem, postaje stih”, njegove su riječi. Car Oktavijan Avgust prognao ga je 9. n.e. u Tomi u provinciji Mezija na Crnom moru (sadašnja Konstanca u Rumuniji), zbog ljubavne veze s carevom razuzdanom kćerkom Julijom.

Uprkos molbi za oproštaj u djelima “Tugovanke” i “Pisma sa Ponta”, umro je 17. kao prognanik u Tomiju – tačan datum njegove smrti nije poznat. Ostala djela: prepjev 250 grčkih mitova u 15 knjiga sa 11.995 stihova u heksametrima, “Preobraženja” (Metamorphoses), “Ljubavi”, “Ljekovi od ljubavi”, “Legendarne ljubavnice” ili “Pisma”, “Ljubavna tehnika”, “Praznični kalendar” (Fasti), drama “Medeja” (izgubljena).