Na današnji dan 1932. godine, nakon proglašenja republike, španskoj pokrajini Kataloniji data je autonomija.

Sa početkom 20. vijeka težnje za proglašenje autonomije su pojačane, a osnovan je pokret za nacionalnu autonomiju.

Autonomija Kataloniji ukinuta je odmah nakon pada republike.