tesla

Na današnji dan 1887. godine Uredu za patente, u Njujorku, Nikola Tesla prijavio je šest izuma, među kojima je i višefazna naizmjeničnu struja.

Izume je 1888. otkupila firma “Vestinghaus” i njihovu primjenu prikazala na svjetskoj izložbi u Čikagu 1893. godine.

Naizmjenična struja ima niz prednosti u odnosu na jednosmjernu. Jedna od njih je smanjenje gubitaka prilikom prenosa električne energije od elektrana do krajnjih potrošača.