Britanski filozof i matematičar Bertrand Rasel rođen je 18. marta 1872. godine. Bio je jedan od osnivača analitičke škole filozofije, matematičar i istoričar, s pravom se svrstava među najveće umove 20. vijeka.

Bertrand Rasel rođen je u plemićkoj porodici. Veoma rano je ostao bez roditelja, majka mu je umrla kada je imao dvije godine, a otac kada je imao četiri. Ostali su on i njegov stariji brat Frenk. O njima se brinuo njihov djed Erl Rasel (lord Džon Rasel) koji je bio predsjednik britanske vlade 40-ih godina 19. vijeka, i njegova žena iz drugog braka. Kum mu je bio filozof Džon Stjuart Mil.
Rasel je studirao filozofiju i logiku na Univerzitetu Kembridž od 1890. godine. Postao je član Triniti koledža 1908, godine. 1920. je putovao u Rusiju i poslije toga predavao u Pekingu filozofiju jednu godinu dana.
U toku svoje karijere, ovaj izuzetno plodan i svjestran stvaralac ostavio je mnoštvo djela koja se bave problemima logike, matematike, nauke, kao i društvene kritike. U Raselovom opusu se, kao najznačajnija, ističu djela „Istorija zapadne filozofije“, „Principia mathematica“ i „O označavanju“. Za svoj književni rad 1950. godine je nagrađen i Nobelovom nagradom.
Bio je angažovan u borbi za mir i razoružanje zbog čega je dva puta hapšen.