Na današnji dan 1579. godine u Carigradu ubijen je turski državnik i vojskovođa Mehmed-paša Sokolović.

Porijeklom je Srbin, koji je kao dječak odveden u Istanbul, gde je primio Islam i postao janjičar. Mehmed-paša je bio jedan od najznačajnijih velikih vezira Osmanskog carstva.
On se proslavio u mnogim ratovima, obnovio je tursku flotu uništenu u bici kod Lepanta 1571. godine, a od 1566. godine bio je veliki vezir.

Mehmed paša Sokolović je sahranjen u Istanbulu, u turbetu pored Ejup džamije.