Generalni sekretar Ministrastva vanjskih poslova Mileta Radovanić obratio se javnosti u vezi sa interesovanjemi u pogledu širenja diplomatsko-konzularne mreže, te mogućeg otvaranja novih DKP-a.
“Zadovoljstvo mi je da najavim da smo, u razgovorima sa zvaničnicima Kraljevine Saudijske Arabije u prethodnom periodu, intenzivirali pitanje otvaranja diplomatsko – konzularnog predstavništva u toj zemlji. Načelno su dogovoreni logističko – tehnički detalji vezani za proces otvaranja predstavništva u Rijadu, a o vremenskom okviru javnost će biti blagovremeno informisana. Podsjećam, takođe, da je prepoznata potreba aktivnijeg prisustva na afričkom kontinentu, kao i na prostoru Bliskog istoka, u vezi sa čim je Ministarstvo vanjskih poslova, dodatno,sistematizovalo diplomatsko – konzularna predstavništva u Kraljevini Danskoj i Arapskoj Republici Egipat”, naveo je Radovanić.
On je kazao da će otvaranje Ambasade u Kopenhagenu podstaći aktivnije prisustvo Crne Gore u skandinavskim zemljama, dok će se posredstvom Ambasade u Kairu intenzivirati kontakti naše zemlje sa afričkim zemljama, kao i dodatno pospješiti saradnja sa Egiptom u oblasti turizma, nakon uspostavljanja čarter linije i viznih olakšica tokom turističke sezone.
“Imajući u vidu da se Vlada Crne Gore, od obnove nezavisnosti, opredijelila za izgradnju i širenje mreže dinamikom koja će pratiti ostvarivanje vanjskopolitičkih ciljeva, te adekvatnu zastupljenost na geostrateški najvažnijim adresama, odluke o otvaranju novih DKP-a donosiće se, kao i do sada, u skladu sa planom razvoja diplomatsko-konzularne mreže, vanjskopolitičkih prioriteta i raspoloživih resursa”, zaključuje u saopštenju.
Izvor: Dan